Spółka zal. od Echo sprzeda projekt z Biurami przy Bramie za ok. 74 mln euroWarszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Dellia Investments Projekt Echo 115, spółka zależna od Echo Investment, podpisała przedwstępną umowę z LUX Europa III S.a r.l., dotyczącą sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującą m.in. grunt w Warszawie, na którym realizowany jest pierwszy biurowiec Browarów Warszawskich –Biura Przy Bramie, podało Echo Investment. Cena bazowa transakcji ma wynieść ok. 74,3 mln euro.

"Strony uzgodniły, że kupujący nabędzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa sprzedającego, w którego skład wchodzą lub będą wchodzić w szczególności:
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 73/2 znajdującego w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej i Wroniej, prawo własności budynku biurowo-usługowego wzniesionego na tym gruncie znanego pod nazwą Biura przy Bramie oraz budowli wniesionych na tym gruncie dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00459168/2;
- prawo własności wskazanych ruchomości;
- prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie nieruchomością, umów dotyczących konserwacji i umów serwisowych" – czytamy w komunikacie.

Transakcja nie obejmuje gruntów, praw i obowiązków innych niż związane z biurowcem „Biura przy Bramie" (ang. The Gatehouse Office).

"Cena bazowa wyniesie ok. 74 300 000 euro. Po zakończeniu wynajmu niewynajętych powierzchni i spełnieniu pozostałych warunków określonych w umowie przedwstępnej cena może zostać podwyższona do ok. 76 500 000 euro. Podane wartości transakcji mają charakter szacunkowy na dzień zawarcia umowy przedwstępnej a ostateczne wartości będą znane i zostaną przekazane w razie realizacji transakcji" – czytamy także.

Spółka podkreśliła, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta jeżeli warunki zawieszające określone w umowie przedwstępnej zostaną spełnione. Warunki zawieszające obejmują m.in.:
- uzyskanie interpretacji podatkowej dotyczącej transakcji;
- zakończenie budowy budynku oraz innych robót budowlanych wskazanych w umowie przedwstępnej;
- wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku;
- wynajęcie co najmniej 95% powierzchni najmu budynku, podano także.

Strony planują zawrzeć umowę przyrzeczoną po spełnieniu się lub zrzeczeniu się przez właściwą stronę wszystkich warunków zawieszających najpóźniej w dniu 31 października 2019 r.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)