Enea jest wstępnie zainteresowana zbyciem udziałów w PGE EJ1Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Enea wyraziła wstępne zainteresowanie sprzedażą udziałów w PGE EJ1, podała spółka.

"W związku z wyrażonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wstępnym zainteresowaniem dotyczącym nabycia wszystkich udziałów w PGE EJ1 Sp. z o.o., zarząd Enea S.A. informuje, że 4 grudnia 2018 roku wyraził wstępne zainteresowanie sprzedażą udziałów w PGE EJ1 Sp. z o.o., których właścicielem jest emitent" – czytamy w komunikacie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) w ubiegłym tygodniu wyraziła wstępne zainteresowanie nabyciem pozostałych 30% udziałów w spółce zależnej PGE EJ1. Wstępne zainstalowanie zbyciem udziałów tej spółki wyraziły już KGHM Polska Miedź i Tauron Polska Energia.

PGE EJ1 to spółka odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Aktualnie PGE jest posiadaczem 70% udziałów w spółce. Pozostali udziałowcy to: Enea, KGHM Polska Miedź i Tauron Polska Energa, którzy posiadają po 10% udziałów.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)