Polenergia ma umowy na łącznie 113,8 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2022 r.



Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) i Mercury Energia, spółki zależne Polenergii, zawarły umowy - w wyniku aukcji mocy na rok dostaw 2022 - obejmujące obowiązek mocowy w łącznej wysokości 113,8 MW, podała spółka.

Aukcja główna na rok dostaw 2022 zakończyła się w rundzie 7 z ceną zamknięcia 198,00 zł/kW/rok.

"Wobec ogłoszenia wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2022 r., zostały zawarte umowy mocowe ze spółkami zależnymi Emitenta - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna z siedzibą w Nowej Sarzynie oraz Mercury Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie. Łączna wielkość obowiązku mocowego wynikająca z ww. umów wynosi 113,8 MW. Umowy zostały zawarte na okres 1 roku" - czytamy w komunikacie.

Polenergia poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi o wstępnych oraz ostatecznych wynikach aukcji, po ich ogłoszeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zapowiedziano także.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)