Synektik otrzymał dofinansowanie na rozwój zaplecza B+R Synektik PharmaWarszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Spółka z grupy Synektik - Synektik Pharma Sp. z o.o. - podpisała umowę z ministrem inwestycji i rozwoju na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu pt. "Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Synektik Pharma w celu opracowania nowych radiofarmaceutyków specjalnych do celowanej diagnostyki onkologicznej i neurologicznej metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)", podał Synektik. Całkowity koszt projektu wynosi 4 233 748,79 zł, a wydatki kwalifikowane to 3 442 072,19 zł.

"Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 548 932,49 zł, tj. 45% kosztów kwalifikowanych. Termin zakończenia realizacji umowy przypada na dzień 31 grudnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Projekt będzie realizowany w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" PO IR, będącego częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

"Powyższa informacja została uznana przez zarząd Synektik SA za istotną, ponieważ produkcja radiofarmaceutyków jest jednym ze strategicznych obszarów rozwoju zawartych w strategii rozwoju grupy kapitałowej w latach 2017-2021" - podsumowani.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)