Murapol przyjął strategię na lata 2019-2021+Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Murapol przyjął strategię grupy kapitałowej na lata 2019-2021+, która zakłada m.in. wysoką dywersyfikację geograficzną, skupienie i wykorzystanie zasobów wyłącznie na biznesie deweloperskim oraz wzmocnienie pozycji na rynkach finansowych poprzez "przykładowo emisję instrumentów finansowych (jak np. akcji)".

"Strategia ta zakłada w szczególności to, że misją grupy kapitałowej Murapol będzie realizowanie inwestycji mieszkaniowych w segmencie popularnym, na rynku krajowym z uwzględnieniem wysokiej dywersyfikacji geograficznej, w tempie i cenach konkurencyjnych w stosunku do największych deweloperów w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Głównym celem strategicznym grupy, w perspektywie średnioterminowej tj. do 2021 roku, będzie:

1) strategia wysokiej dywersyfikacji geograficznej, z uwzględnieniem celu koncentracji projektów inwestycyjnych w największych miastach w Polsce;

2) utrzymanie dotychczasowego potencjału i wysoce efektywnego modelu działalności operacyjnej, przy jednoczesnej gotowości na nowe wyzwania konkurencyjne i rynkowe;

3) skupienie i wykorzystanie zasobów wyłącznie na biznesie deweloperskim;

4) uproszczenie struktury organizacyjnej i wykorzystanie wypracowanych systemów zarządzania oraz rozwiązań technologicznych;

5) wzmocnienie pozycji na rynkach finansowych poprzez przykładowo emisję instrumentów finansowych (jak np. akcji) na rynek regulowany, wymieniono.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)