Torpol: PLK unieważniły przetarg z najkorzystniejszą ofertą konsorcjum spółkiWarszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) unieważniły przetarg na modernizację linii kolejowej E75 na odcinku Czyżew – Białystok, w którym konsorcjum Torpolu i Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor złożyło najkorzystniejszą ofertę, podał Torpol.

"Unieważnienie zostało dokonane na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – oferta z najniższą ceną za zakres podstawowy przewyższa kwotę, którą inwestor zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zakresu podstawowego ww. zamówienia" - czytamy w komunikacie.

W październiku Torpol informował, że konsorcjum złożyło najtańszą ofertę w ramach przetargu PKP PLK na wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu "Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok", zarówno w zakresie zamówienia podstawowego, jak i opcji nr 1 i nr 2. Cena dla zakresu podstawowego wynosiła ok. 1 773,9 mln zł brutto, co stanowiło wartość przekraczającą środki inwestora. Udział Torpolu w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz wynagrodzeniu miał wynosić 70%.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)