Umowa z wykonawcą obwodnicy Sanoka została podpisana w lutym 2016 r. Jej wartość to niemal 140 mln zł. Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2017 roku, a termin zakończenia inwestycji, wyznaczono na maj 2019 roku.

„Okazało się, że teren, przez który przebiegać ma obwodnica Sanoka obfituje w znaleziska o znacznej wartości historycznej. Podczas prowadzenia robót ziemnych sukcesywnie pojawiały się nowe stanowiska archeologiczne. Do maja br. na terenie inwestycji przebadano 16 takich stanowisk. Wszystkie prace archeologiczne zakończyły się w połowie czerwca.” – dodała.

Na czas prowadzenia badań wstrzymywano prace budowlane. Jak zaznaczyła Rarus, jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

W przypadku odkrycia stanowiska archeologicznego należy wstrzymać wszelkie prace, które mogą doprowadzić do zniszczenia znaleziska i po zabezpieczeniu stanowiska zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z kolei konserwator ma obowiązek wydać w ciągu pięciu dni od otrzymania informacji decyzję o kontynuacji lub wstrzymaniu robót.

„Co prawda prace nie mogą być przerwane na dłużej niż miesiąc, jednak, jeśli znalezisko przedstawia wyjątkową wartość, konserwator może przedłużyć okres wstrzymania robót nawet do pół roku od wydania pierwszej decyzji” – podkreśliła rzeczniczka i dodała, że prowadzenie badań archeologicznych nie pozostało bez wpływu na terminową realizację inwestycji.

„Dlatego w grudniu zostało rozstrzygnięte roszczenie wykonawcy z tego tytułu, przyznające dodatkowy czas na ukończenie obwodnicy” – wyjaśniła Rarus.

W ramach 7-kilometrowego odcinka obwodnicy powstanie 12 obiektów inżynierskich, 4 obiekty na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi.

Zgodnie z warunkami kontraktu, od 15 grudnia do 15 marca na budowie trwa przerwa zimowa. Jak zaznaczyła Rarus, wykonawca planuje jednak prowadzić roboty w trakcie przerwy zimowej takie jak: wykopy i nasypy, konstrukcje nawierzchni oraz roboty mostowe.

Początek obwodnicy zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Sanok, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 84. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm z liderem Max Boegl Polska. (PAP)

autor: Wojciech Huk