OT Logistics przyjął plan naprawczy, celem m.in. 10% rentowności EBITDA w 2020r.Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza OT Logistics zatwierdziła przedstawiony przez zarząd plan naprawczy Grupy, którego celem będzie zwiększenie EBITDA oraz poprawa płynności finansowej, podała spółka. Efekty finansowe planu doprowadzić mają do uzyskania rentowności skonsolidowanej EBITDA na poziomie ok. 10% w 2020 r.

"Plan naprawczy został opracowany w związku z rewizją założeń działalności grupy mającą na celu poprawę synergii operacyjnych, poprawę płynności finansowej oraz wyników finansowych, a także dostosowanie grupy w powyższym zakresie do toczących się negocjacji z wierzycielami finansowymi odnośnie zmiany warunków i terminów spłaty zadłużenia finansowego. Zgoda rady nadzorczej rozpoczyna realizację przez zarząd spółki planu opartego na niżej opisanych głównych założeniach" - czytamy w komunikacie.

Plan Naprawczy obejmuje inicjatywy możliwe do wdrożenia w okresie krótko- i średnioterminowym (tj. 1-2 lata). Lista inicjatyw optymalizujących opracowana została na poziomie grupy oraz poszczególnych spółek zależnych. Do głównych działań centralnych należy poprawa funkcjonowania działalności poprzez zmiany funkcjonalne w strukturze zarządzania grupą, a także uproszczenie i skonsolidowanie spółek zależnych w celu optymalizacji kosztowej działalności podstawowej i wspomagającej, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych, kosztów zakupów usług zewnętrznych oraz wzmocnienie zasobów ludzkich i informatycznych grupy. Działania centralne obejmą również wdrożenie efektywnego planu zarządzania nieruchomościami nieoperacyjnymi będącymi własnością grupy. Działania na poziomie poszczególnych spółek zależnych dotyczyć będą przede wszystkim poprawy warunków handlowych działalności, tj. dostosowania stawek za świadczone usługi do kosztów ich realizacji przy jednoczesnej optymalizacji pozostałych kosztów działalności, wymieniono.

Częścią planu naprawczego, poza inicjatywami mającymi na celu poprawę wyników dla każdego segmentu operacyjnego grupy, będzie plan poprawy płynności m.in. poprzez sprzedaż aktywów w postaci nieoperacyjnych nieruchomości oraz operacyjnych ale nieefektywnych ruchomości, podano także.

"Celem jest też uproszczenie struktury grupy poprzez skonsolidowanie spółek zależnych. Ważne, by wyeliminować dublujące się kompetencje, a tam gdzie to możliwe scentralizować procesy, co pomoże ograniczać koszty. Zarządy poszczególnych spółek z grupy mają skoncentrować się na poprawie warunków handlowych tj. na optymalizowaniu stawek za świadczone usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów. Plan obejmuje również m. in. sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane w bieżących operacjach. Trwające ożywienie gospodarcze sprzyja takim firmom jak OT Logistics, przegląd i rewizja naszych założeń mają pomóc w realizacji celów strategicznych grupy" - skomentował wiceprezes Radosław Krawczyk, cytowany w komunikacie.

Łączne efekty finansowe wyżej wskazanych przedsięwzięć doprowadzić mają do uzyskania rentowności skonsolidowanej EBITDA Grupy w 2020 roku na poziomie ok. 10%, podsumowano.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2017 r. miała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)