Umowy Feerum na Ukrainie o wartości łącznie 48,9 mln euro weszły w życie


Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Feerum otrzymało od Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ostateczne i wiążące decyzje o ubezpieczeniu należności wynikających z umów o wartości 35,6 mln euro i 13,3 mln euro z ukraińską Epicentr K LLC, w związku z czym spełniły się warunki zawieszające i umowy weszły w życie, podała spółka.
"Pozyskanie kontraktów na rynku ukraińskim przy współpracy z KUKE zapewni Feerum znaczący wzrost. Łączna wartość zamówień z Ukrainy wynosi blisko 210 mln zł. Umacniamy tym samym naszą pozycję w regionie, a Ukraina zajmie w najbliższym czasie pozycję lidera wśród naszych partnerów zagranicznych. Liczymy, że będzie to wstęp do dalszych zamówień z kierunku ukraińskiego i dalszej współpracy z KUKE" powiedział prezes Daniel Janusz, cytowany w komunikacie.
"Ukraina to ważny partner handlowy Polski. Chociaż złożona sytuacja gospodarczo-polityczna sprawia, że jest to rynek wymagający - nie należy z niego rezygnować. Należyte przygotowanie się do zawarcia i realizacji kontraktu zawsze jest istotne, ale w przypadku Ukrainy niezbędne. Pomimo sytuacji naszego sąsiada, KUKE kontynuuje dotychczasową politykę ubezpieczeniową wobec Ukrainy, umożliwiając polskim eksporterom dostarczanie na ten rynek towarów i usług o charakterze konsumpcyjnym, jak i inwestycyjnym. W przypadku Feerum, zdecydowaliśmy się objąć ubezpieczeniem należności spółki wynikające z kontraktów realizowanych na Ukrainie. Tym samym wypełniliśmy warunek konieczny do realizacji tych kontraktów umożliwiając ich sfinansowanie. Wsparcie polskich eksporterów jest kluczowe w umacnianiu ich pozycji na światowych rynkach. KUKE posiada do tego odpowiednie narzędzia" - wskazał prezes KUKE Janusz Władyczak.
W przypadku urzeczywistnienia się zdarzeń wywołujących szkodę, KUKE gwarantuje pokrycie w wysokości 90% ubezpieczonych należności, podano także.

Umowa ubezpieczenia przewiduje możliwość przeniesienia polisy na bank, który będzie nabywał od Feerum należności wynikające z umowy sprzedaży. Umożliwi to sfinansowanie umowy sprzedaży w schemacie tzw. "kredytu dostawcy", przypomniano.

Za przedmiotowe ubezpieczenie Feerrum zapłaci jednorazowo na rzecz KUKE składkę ubezpieczeniową. Jej stawka nie odbiega od stawek powszechnie stosowanych na rynku usług ubezpieczeniowych, podano również.
Pod koniec listopada Feerum podpisało z ukraińską firmą Epicentr K LLC z Kijowa dwie umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych o łącznej wartości blisko 50 mln euro (209,8 mln zł).
Warunkiem wejścia w życie kontraktów z Epicentr było podjęcie przez KUKE ostatecznej i wiążącej decyzji o ubezpieczeniu należności z tytułu kontraktów, odpowiednio do 24 grudnia 2018 roku (w przypadku kontraktu o wartości 35,6 mln euro) oraz do 31 maja 2019 roku (w przypadku kontraktu o wartości 13,3 mln euro).
Feerum, w ramach swoich zobowiązań kontraktowych, zaprojektuje, wyprodukuje i dostarczy silosy do wskazanych lokalizacji na terenie Ukrainy, a także zapewni serwis gwarancyjny i szkolenie pracowników zamawiającego. Spółka nie będzie natomiast odpowiedzialna za montaż i uruchomienie dostarczonych silosów.
Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r.
(ISBnews)