Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Kruk ma umowę kredytową na 200 mln zł z ING Bankiem Śląskim, podała spółka.
"Zarząd Kruk informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku wraz z jednostką od niego zależną, Prokura FIZ, zawarł z ING Bank Śląski umowę o kredyt. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w łącznej kwocie 200 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie zakupu pakietów wierzytelności " - czytamy w komunikacie.
Oprocentowanie kredytu jest ustalone na warunkach rynkowych w oparciu o stawkę WIBOR. Kredyt jest udzielony na okres kredytowania kończący się 20 grudnia 2023 roku, podano także.
Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
(ISBnews)