"Chodzi o to, by oszczędzić podatnikom problemów w tym szczególnym okresie roku" - wyjaśniła krajowa agencja podatkowa w wydanej nocie.

W ciągu najbliższych ponad dwóch tygodni planowano rozesłać łącznie 268 tys. wezwań do zapłaty podatku; zarówno listownie, jak i certyfikowaną pocztą elektroniczną. Prawie wszystkie te listy zostaną zamrożone na czas całych ferii świąteczno - noworocznych, kończących się po uroczystości Trzech Króli.

Za pilne i niemożliwe do przełożenia uznano 13 tysięcy wezwań i dlatego trafią one do adresatów.

Jak się zauważa, decyzja o wstrzymaniu dystrybucji wezwań to jeden z elementów inicjatywy, której celem jest poprawa relacji między obywatelami a agencją podatkową.