Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili bliżej przyjrzeć się temu ciekawemu zjawisku.

Temat Brexitu sprawił, że częściej zaczęto mówić o ciekawej grupie mieszkańców Hiszpanii, jaką bez wątpienia są zagraniczni emeryci. Warto zdawać sobie sprawę, że takie osoby pochodzą nie tylko z Wielkiej Brytanii. Hiszpania przyciąga również emerytów będących obywatelami innych krajów Europy Zachodniej. Co ciekawe, na przenosiny do Kraju Corridy czasem decydują się nawet mieszkańcy takich odległych państw jak Stany Zjednoczone oraz Australia. Największą grupą zagranicznych emerytów w Hiszpanii pozostają jednak Brytyjczycy.

Jeszcze niedawno liczba tych starszych osób ze Zjednoczonego Królestwa przekraczała 400 000. Od pewnego czasu, widoczna jest jednak wyprowadzka brytyjskich seniorów z Hiszpanii. Opisywana sytuacja wynika między innymi z niepewności dotyczącej Brexitu oraz mniej korzystnych notowań funta względem euro. Pomimo tych negatywnych zmian, liczba brytyjskich emerytów mieszkających na terenie Hiszpanii wciąż jest imponująca. Obecnie można ją szacować na mniej więcej 250 000 osób.

Niektórzy czytelnicy mogą zadawać sobie pytanie, dlaczego Hiszpania tak mocno przyciąga emerytów. Odpowiedź jest dość złożona. Spore znaczenie na pewno ma ciepły klimat i atrakcyjność turystyczna wspomnianego kraju. Warto również pamiętać o kosztach życia oraz zakupu nieruchomości, które są niższe na przykład w stosunku do Wielkiej Brytanii lub Australii.

Co ważne, napływ zagranicznych emerytów do Kraju Corridy był historycznie powiązany z cenami mieszkań. Najwięcej seniorów przybyło do Hiszpanii w latach 90 - tych i pierwszej połowie minionej dekady, a także po 2008 r. Pomiędzy tymi okresami miała miejsce bańka cenowa na rynku nieruchomości (patrz poniższy wykres) zmniejszająca atrakcyjność Hiszpanii z punktu widzenia wielu emerytów.

„Zachodni” emeryt wciąż może sobie pozwolić na wiele …

Wbrew temu co można by sądzić, do Hiszpanii przeprowadzają się nie tylko zamożni emeryci. Jako przykład można podać nieszczególnie majętnych Brytyjczyków, którzy wybrali przeprowadzkę na Półwysep Iberyjski ze względu na wysokie koszty życia w ojczystym kraju. Mowa o osobach otrzymujących emeryturę mniejszą od brytyjskiej średniej. Zdarzają się przypadki korzystania przez takich seniorów z lokalnej pomocy społecznej.

Informacje zaprezentowane w poniższej tabeli wyjaśniają, dlaczego brytyjscy emeryci tak chętnie wybierali Hiszpanię jako miejsce do spędzenia jesieni życia. Dane Eurostatu odpowiednio przekształcone przez ekspertów RynekPierwotny.pl pokazują, że w Wielkiej Brytanii medianowy dochód netto seniora (osoby w wieku przynajmniej 65 lat), po uwzględnieniu różnicy cen jest o 55% wyższy niż na terenie Polski. Ten wynik nie wydaje się oszałamiający, jeżeli porównamy go z wartościami dotyczącymi na przykład Austrii (117%), Niemiec (78%) oraz Francji (104%).

Trudno ukryć, że poniższe zestawienie nie dostarcza dobrych informacji również dla emerytów z Polski. Jako dość wątpliwe pocieszenie można potraktować fakt, że niektóre kraje UE wypadły znacznie gorzej od naszego. Ciekawy przykład to Estonia, gdzie medianowy dochód netto emerytów jest niższy o 22% (względem wartości z Polski). Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja emerytów z Bułgarii (-45%), Chorwacji (-24%), Litwy (-31%), Łotwy (-41%) oraz Rumunii (-52%). Szczególnych powodów do zadowolenia nie mają także seniorzy z Czech (medianowy realny dochód netto o 2% mniejszy niż w Polsce), Słowacji (-8%) oraz Węgier (-21%).

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

>>> Polecamy: Najwyższy od 41 lat wzrost płacy minimalnej w Hiszpanii. O ponad 22 proc.