STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2019-01-03
IRDN /IRDN Index 219,12
sIRDN /sIRDN Index 251,76
offIRDN / offIRDN Index 178,71
IRDN24 /Base 227,35
IRDN8.22 /Peak 253,58
IRDN23.7 / Offpeak 183,63
TGe24 225,18
TGeBase 227,67
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 98 327,50
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 362 592,00

Źródło: Giełda Energii SA