Wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w 2017 roku ponad połowę PKB Polski wytworzyło 5 regionów: warszawski stołeczny, śląski, wielkopolski, dolnośląski i małopolski. Natomiast Warszawa z przyległymi powiatami wypracowała 17,2 proc. krajowej produkcji.

GUS podał najnowsze wstępne dane o PKB dla regionów, z których wynika, że w 2017 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących. W porównaniu do 2016 roku, największy skok PKB (o 8,1 proc.) odnotowano w województwie podlaskim. Jednak na tle całego kraju, PKB tego regionu miało niewielki udział w produkcji całego kraju. W 2017 roku Podlaskie wypracowało nieco ponad 44 mld zł, co stanowiło zaledwie 2,2 proc. PKB Polski. Taki sam udział w krajowym PKB miał najwolniej rozwijający się region (wzrost o 5,2 proc.), czyli woj. lubuskie.

Najmniejszy wkład do całkowitego PKB Polski mało województwo opolskie. PKB tego regionu stanowiło 2,1 proc. całości.

Natomiast najwięcej do krajowej produkcji dołożył się region warszawski stołeczny. Warszawa z dziewięcioma okolicznymi powiatami wypracowała aż 17,2 proc. PKB Polski. Kolejne regiony z największym udziałem w PKB kraju to: Śląskie (12,2 proc.), Wielkopolskie (9,9 proc.), Dolnośląskie (8,3 proc.) i Małopolskie (8,0 proc.). Te pięć regionów odpowiadało w sumie za ponad połowę polskiego PKB.

Reklama

>>> Polecamy: Polska gospodarka na piątkę. Taki zbieg pozytywnych czynników nie zdarza się często

PKB per capita

W 2017 r. w czterech polskich regionach poziom PKB przypadający na jednego mieszkańca był powyżej średniej krajowej. Pod tym względem region warszawski stołeczny był bezkonkurencyjny. W stolicy i okolicach wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2017 roku kształtowała się na poziomie 113,3 tys. zł, czyli 218,9 proc. przeciętnej liczonej dla całego kraju. Pozostałe regiony z wartością PKB per capita wyższą od średniej krajowej pozostały daleko w tyle za regionem stołecznym. Na Dolnym Śląsku produkt na mieszkańca odpowiadał 110,5 proc. średniej krajowej, w Wielkopolsce 109,1 proc., a na Śląsku 103,4 proc.

Najniższą wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2017 roku na poziomie 35,6 tys. zł (68,9 proc. przeciętnej dla kraju) odnotowano w regionie lubelskim. To ponad trzykrotnie mniej niż w regionie warszawskim stołecznym (m.st. Warszawa, grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

>>> Czytaj też: Liczy się nie tylko PKB. Oto stan polskiej gospodarki na podstawie 10 wskaźników