Zgodnie z piątkowym tzw. szacunkiem flash ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2018 r. wzrosły o 1,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się (wobec odpowiednio 1,3 proc. rdr i 0,0 proc. mdm w listopadzie ub.r.) Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w grudniu wzrosły rdr o 1,2 proc., a mdm się nie zmieniły

"W świetle opublikowanego dzisiaj przez GUS szybkiego szacunku inflacji, w grudniu 2018 ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,1 proc. w relacji do grudnia 2017 i pozostały na niezmienionym poziomie względem listopada 2018. Jest to kontynuacja trendu spadkowego od sierpnia. Systematycznie oddalamy się od celu inflacyjnego, a od listopada nie mieścimy się również w dopuszczalnym paśmie odchyleń (2,5 proc. +/-1 pkt proc.)" - napisała Buchholtz w piątkowym komentarzu przesłanym PAP.

Zdaniem ekspertki "daje to podstawę do podnoszenia stóp procentowych", "ale wydaje się to mało prawdopodobne". "Po pierwsze, presja popytowa nie jest widoczna. Po drugie, na początku stycznia nadal nie wiadomo jak kształtować się będą ceny energii dla gospodarstw domowych, co znajdzie przełożenie na wiele kategorii w koszyku dóbr"- czytamy.

Według Buchholtz "scenariusz, w którym konsumenci finansują wzrosty cen, jest wciąż na stole". "Jego realizacja powinna szybko przywrócić inflację do poziomów bliższych celowi określonemu przez Radę Polityki Pieniężnej" - podkreśliła ekspertka.