Regionalny Program Operacyjny składa się z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach całego programu Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski.

Rzecznik dodał, że ogłoszone w tym roku konkury dotyczyć będą dotacji, m.in. na infrastrukturę i prace badawczo-rozwojowe, rozwój stref aktywności gospodarczej czy rozwój MŚP.

„Natomiast na tzw. projekty miękkie, wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego, konkursy dotyczyć będą wsparcia programów aktywności zawodowej, aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wdrażania programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki onkologicznej w zakresie nowotworu płuc” – wymienił Leyko.

Od początku wdrażania podkarpackiego RPO do końca listopada 2018 r. ogłoszono 183 nabory wniosków o dofinansowanie na ponad 8,5 mld zł, co stanowi prawie 94 proc. alokacji programu.

Leyko podkreślił, że województwo zajmuje drugie miejsce w kraju, jeśli chodzi o poziom płatności i certyfikacji alokacji programu. Dzięki dobrej realizacji RPO samorząd będzie mógł wydać tzw. rezerwę wykonania, czyli dodatkowe niemal 550 mln zł. (PAP)

autor: Wojciech Huk