Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Murapol ogłosił przymusowy wykup 1 549 274 akcji Abadon Real Estate, reprezentujących 5,52% ogólnej liczby głosów w spółce, po cenie 4,44 zł za jedną akcję, podano w informacji o zamiarze nabycia.
"Murapol niniejszym żąda od akcjonariuszy mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji [...] Żądający sprzedaży samodzielnie posiada 26 518 248 akcji, uprawniających do 26 518 248 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących 94,48% ogólnej liczby głosów w spółce" - czytamy w informacji.


Przymusowy wykup rozpocznie się 15 stycznia 2019 r. Dzień wykupu został ustalony na 18 stycznia 2019 r., podano także.
We wczorajszym komunikacie, zapowiadającym ogłoszenie wykupu, Murapol podał, że po przeprowadzeniu przymusowego wykupu jego zamiarem jest wycofanie papierów wartościowych Abadon RE z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. W 2018 r. sprzedał 3,56 tys. lokali.
Abadon Real Estate należy do holdingu Murapol. Oferuje obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego projektów nieruchomościowych, w tym akwizycje nieruchomości, usługi architektoniczne, generalne wykonawstwo, ogólnokrajowy handel materiałami budowlanymi, usługi sprzedaży oraz komercjalizacji, usługi wykańczania mieszkań pod klucz oraz facility management, usługi księgowo-rachunkowe, controling finansowy oraz obsługę marketingowo-reklamową.
(ISBnews)