Jak podał NBP, "sprzedaż mieszkań na sześciu największych rynkach pierwotnych w Polsce zmniejszyła się względem poprzedniego kwartału i wyniosła ok. 14,2 tys., pozostając na poziomie znacznie powyżej przeciętnej obserwowanej w okresie stabilizacji (2012-2015)".

"Zapas niesprzedanych mieszkań gotowych i kontraktów na ich budowę na największych rynkach zwiększył się o ok. 1,7 tys. mieszkań względem poprzedniego kwartału i wyniósł na koniec września 2018 r. ok. 46,8 tys." - podano. "Zmniejszyła się natomiast liczba gotowych mieszkań wystawionych na sprzedaż w omawianym kwartale" - dodano.

Jak poinformował NBP, "wskaźnik czasu sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym na sześciu największych rynkach nieznacznie wzrósł w omawianym okresie - do poziomu 2,8 kwartału". "Nadal oznacza to szybką sprzedaż pojawiających się ofert orazograniczone możliwości wyboru mieszkań dla nabywców" - podkreślono. (PAP)

autor: Mariusz Polit