Obniżenie prognoz uzasadniono m.in. spowolnieniem w Europie oraz trwającymi konfliktami handlowymi.

"Rewizja w dół po części odzwierciedla słabszą dynamikę wzrostu gospodarczego w drugiej połowie 2018 r. - w tym w Niemczech, po wprowadzeniu nowych standardów emisji spalin, i we Włoszech, gdzie ryzyko związane z długiem państwowym i finansowym wpłynęło negatywnie na popyt krajowy i obniżyło nastroje na rynkach finansowych. Recesja w Turcji będzie głębsza niż oczekiwano" - napisano w raporcie.

W raporcie dodano, że to kolejna rewizja w dół - w październiku obniżenie prognoz uzasadniano wprowadzaniem barier celnych między USA a Chinami. Według prognoz, w 2019 r. dynamika wzrostu światowego PKB będzie najniższa od trzech lat.

MFW ocenia, że bilans ryzyk dla prognoz światowego wzrostu w krótkim terminie przechyla się w kierunku negatywnych.

"Eskalacja napięć handlowych (...) pozostaje kluczowym ryzykiem dla prognoz. Warunki finansowe ulegają zaostrzeniu od jesieni. Szereg czynników wyzwalających poza eskalacją napięć handlowych może spowodować dalsze pogorszenie nastrojów związanych z ryzykiem, co będzie miało niekorzystny wpływ na wzrost, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysoki poziom długu publicznego i prywatnego" - ocenia MFW.

Wśród takich ryzyk MFW wymienia wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia oraz większe od oczekiwań spowolnienie gospodarcze w Chinach. Wspomina się także o czynnikach ryzyka dla wzrostu światowego PKB, takich jak przedłużające się zawieszenie rządu federalnego USA i napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz we Wschodniej Azji. Jako ryzyka długoterminowe wskazano zmiany klimatyczne i utratę zaufania do partii politycznych oraz innych instytucji.

"Zwiększona niepewność w polityce handlowej oraz obawy dotyczące dalszej eskalacji konfliktów mogą obniżyć inwestycje przedsiębiorstw, zakłócić łańcuchy dostaw i spowolnić wzrost wydajności. Wynikające z tego pogorszenie perspektyw rentowności przedsiębiorstw może pogorszyć nastroje na rynkach finansowych i spowolnić wzrost gospodarczy" - dodano.

Według MFW, "bariery w handlu prowadzą do destabilizacji światowej gospodarki".

"Wspólnym priorytetem światowej polityki gospodarczej powinno być dążenie przez wszystkie kraje do szybkiego rozwiązania sporów handlowych i wynikającej z nich niepewności politycznej, zamiast dalej podnosić szkodliwe bariery" - oceniono w raporcie.

"We wszystkich gospodarkach konieczne są środki mające na celu zwiększenie potencjalnego wzrostu produkcji, zwiększenie integracji oraz wzmocnienie buforów fiskalnych i finansowych w warunkach wysokiego zadłużenia i bardziej rygorystycznych warunków finansowych" - dodano.

W tabeli poniżej znajdują się wybrane prognozy wzrostu PKB wg MFW, również w odniesieniu do poprzednich szacunków.

Prognozy styczeń '19 . .
dane w proc. 2019 2020 | 2018
Świat 3,5 3,6 | -0,2
Gospodarki rozwinięte 2,0 1,7 | -0,1
Gosp. rozwijające się i wschodzące 4,5 4,9 | -0,2
Europa wschodząca i rozwijająca się 0,7 2,4 | -1,3
USA 2,5 1,8 | b/z
Strefa Euro 1,6 1,7 | -0,3
Japonia 1,1 0,5 | -0,2
UK 1,5 1,6 | b/z
Chiny 6,2 6,2 | b/z

>>> Czytaj też: Niemcy wydały zakaz lotów dla irańskich linii lotniczych Mahan Air. Powód? "Pilna potrzeba ochrony interesów"