Konsorcjum z udziałem Wasko ma umowę z APTIV Services PolandWarszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Wasko oraz Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH (lider konsorcjum) podpisały umowę z APTIV Services Poland dotyczącą świadczenia przez konsorcjum usług obliczeniowych, transferu danych, kolokacyjnych oraz składowania i przetwarzania danych, podało Wasko.

"Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia. Szacowana wartość świadczonych usług w ramach umowy, w okresie pierwszych 48 miesięcy, przypadająca na emitenta wynosi 22,7 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Zamawiający zastrzegł sobie w umowie możliwość zwiększenia wolumenu świadczonych usług w ciągu pierwszych trzech lat jej obowiązywania. Wasko ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie co do zakresu wykonywanych przez siebie zadań, podano także.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 209 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)