Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Alior Bank złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową Jaworzno, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 28 stycznia, sprawa jest w toku.

"Zamierzona koncentracja polega na przejęciu przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową 'Jaworzno' z siedzibą w Jaworznie, tj. zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów oraz na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych" - czytamy w komunikacie.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Bank prowadzą działalność między innymi w zakresie usług leasingowych, usług informatycznych, factoringu i asset management.

SKOK Jaworzno jest spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową świadczącą usługi finansowe w Polsce, wyłącznie na rzecz swoich członków (klientów). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o SKOK, celem kasy jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia.

(ISBnews)