Gobarto przyjęło strategię na lata 2019-2024


Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Gobarto przyjęło strategię działania grupy kapitałowej na lata 2019-2024, podała spółka. W nowo przyjętej strategii założono m.in. umocnienie się na pozycji jednego z liderów produkcji mięsa czerwonego w Polsce oraz maksymalne zbilansowanie pomiędzy poszczególnymi segmentami działalności, co przyczyni się do wzrostu efektywności i pozyskania przewagi konkurencyjnej.
"Strategia działania grupy kapitałowej emitenta na lata 2019-2024 zakłada:
W segmencie zwierzęcym:
- rozwój produkcji tucznika w ramach programu Gobarto 500, opartego o partnerską, długoletnią współpracę emitenta z rolnikami na korzystnych, opłacalnych ekonomicznie dla obu stron warunkach;
- inwestycje w nowe fermy zarodowe zapewniające zaopatrzenie dla powstających w ramach programu Gobarto 500 ferm tuczowych; nieodłącznym elementem rozwoju segmentu zwierzęcego będzie budowa biogazowni;
W segmencie produkcyjnym:
- inwestycje w zakład ubojowy celem zwiększenia efektywności kosztowej i optymalizacji produkcji;
- stałe rozszerzanie portfolio rynków eksportowych zapewniające utrzymanie wysokiego poziomu przychodów eksportowych w strukturze przychodów grupy kapitałowej emitenta.
W segmencie przetwórczym:
- integrację oraz optymalizację segmentu przetwórstwa w celu wypracowania docelowego modelu jego funkcjonowania w grupie kapitałowej emitenta;
- umocnienie pozycji rynkowej wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta Zakładów Mięsnych Silesia S.A. w grupie liderów krajowego przetwórstwa mięsnego poprzez wzrost produkcji i organiczny rozwój sprzedaży przetworów z mięsa.
W segmencie dystrybucyjnym:
- sukcesywne zwiększanie wolumenu sprzedaży w oparciu o posiadane aktywa oraz ewentualne akwizycje.
W pozostałych obszarach:
- aktywną komercjalizację posiadanych aktywów nieruchomościowych poprzez ich sprzedaż, wynajem, a także poprzez partnerstwa strategiczne z podmiotami branżowymi" - czytamy w komunikacie.
Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.
(ISBnews)