Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Santander Bank Polska zawarł ze wszystkimi działającymi w banku organizacjami związkowymi porozumienie, w ramach którego do końca roku zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 1 400 pracowników. Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 70-90 mln zł i utworzy na ten cel rezerwę restrukturyzacyjną, podał bank.
"Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom. Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od lutego 2019 do 31 grudnia 2019 r. i obejmą maksymalnie 1 400 pracowników" - czytamy w komunikacie.
Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 70-90 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa restrukturyzacyjna w księgach rachunkowych banku, podano także.
Na początku października ub. roku Santander Bank Polska poinformował, że zamierza przeprowadzić zwolnienia do 1 400 pracowników banku, co stanowi ok. 11% wszystkich zatrudnionych wg stanu na koniec 2018 roku, w okresie od lutego do 31 grudnia 2019 r. Bank zadecydował o uruchomieniu programu zwolnień mając na względzie potrzebę przeorganizowania modelu biznesowego, poprawę sprawności i efektywności kosztowej organizacji, w tym redukcję dublujących funkcji i procesów, które są już realizowane przy użyciu nowych technologii, wyjaśniono wówczas.
Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
(ISBnews)