Zapowiadaną od kilku miesięcy decyzję zarządu spółki o wydzieleniu w strukturze nowej kopalni zaakceptowała w ostatnim czasie - w trybie obiegowym - rada nadzorcza firmy. Tym samym możliwe było wyodrębnienie nowego zakładu z kopalni zespolonej. Dotąd przygotowania do udostępnienia węgla ze złoża Bzie-Dębina odbywały się w ramach zatrudniającej ponad 8,2 tys. osób kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.

"Zarządzanie tak skomplikowaną organizacją napotykało na różnego rodzaju przeszkody. Decyzja o wydzieleniu kopalni Bzie-Dębina pozwoli się nam skupić wyłącznie na jej rozbudowie, a co za tym idzie, szybszym wydobyciu węgla koksowego ze złoża Bzie-Dębina 2-Zachód" – wyjaśnił w środę prezes JSW Daniel Ozon.

Złoże Bzie-Dębina 2-Zachód zostało ujęte w strategii rozwoju JSW, zmierzającej do zwiększenia udziału węgla koksowego typu 35 w projektowanych ścianach oraz wzrostu wydobycia węgla - docelowo do poziomu ok. 18 mln ton rocznie. Przedstawiciele spółki oceniają, że pierwsze wyniki odwiertów z tego złoża są bardzo optymistyczne.

Na przełomie grudnia i stycznia dwa z pięciu otworów badawczych, wykonywanych od października ub. roku przez JSW w złożu Bzie-Dębina 2-Zachód, dotarły do pokładów węgla. Docelowo każdy z pięciu otworów sięgnie głębokości 1,3 tys. metrów. Rdzeń z pokładów węgla uzyskany podczas wiercenia jest przekazywany do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego JSW, gdzie prowadzone są badania parametrów jakościowych surowca. Badania potrwają - w zależności od tempa wiercenia i udostępnienia kolejnych pokładów węgla w otworach - jeszcze przez kilka miesięcy. Odwierty mają potwierdzić prognozowaną jakość węgla w złożu Bzie-Dębina 2-Zachód przed dotarciem do parceli eksploatacyjnych wyrobiskami dołowymi.

Obecnie, niezależnie od odwiertów, prowadzone są roboty korytarzowe udostępniające pokłady węgla. Dla usprawnienia procesów technologicznych konieczne jest także wyposażenie szybu zjazdowo-materiałowego we wszystkie niezbędne urządzenia. Ponadto, aby poprawić wentylację, trzeba wybudować szyb wentylacyjny oraz całą niezbędną infrastrukturę kopalni - za wyjątkiem zakładu przeróbczego, ponieważ urobek z nowej kopalni trafi do zmodernizowanego zakładu przeróbki kopalni Zofiówka.

Tzw. zasoby operatywne kopalni Bzie-Dębina szacowane są na ponad 180 mln ton węgla, znajdującego się w złożach Bzie-Dębina 1-Zachód (prawie 71,5 mln ton zasobów) oraz Bzie-Dębina 2-Zachód (113,8 mln ton). Wstępne badania wykazały, że ok. 95 proc. zasobów w złożach Bzie-Dębina to węgiel koksowy typu 35. Powiększenie bazy zasobowej należy do priorytetów JSW, zawartych w jej strategii.

Zdaniem władz spółki wyłączenie kopalni Bzie Dębina ze struktur kopalni zespolonej znacznie przyspieszy rozpoczęcia wydobycia węgla koksowego z nowego złoża, a także uporządkuje strukturę kopalni Borynia–Zofiówka–Jastrzębie, która dotąd była największym zakładem górniczym w polskim górnictwie. W skład kopalni zespolonej wchodzą m.in. dwa zakłady przeróbcze, 15 szybów kopalnianych o różnym przeznaczeniu, pięć poziomów wydobywczych i wentylacyjnych, kilkaset kilometrów wyrobisk górniczych, a także skomplikowana sieć wentylacyjna oraz układy transportu i odstawy urobku. Dodatkowo dotąd tzw. ruch Zofiówka zarządzał procesem udostępnienia i zagospodarowania zasobów w złożu Bzie-Dębina, co rzutowało także na rachunek kosztów kopalni.(PAP)

autor: Marek Błoński