Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Grupa Recykl podpisała ostatnie umowy w zakresie realizacji nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie, podała spółka. Jednocześnie firma zaktualizowała oczekiwany termin rozruchu zakładu i start działalności operacyjnej na III kwartał 2019 r. i koszt inwestycji, który wzrósł do 50 mln zł.
"Obecnie zawarto umowę na II, ostatnią część prac (dotyczących budowy biura, placów i boksów magazynowych oraz dróg wewnętrznych i uzbrojenia terenu) na kwotę 10,18 mln zł, które zakończą się w połowie roku" - czytamy w komunikacie.
W ostatnim czasie Grupa Recykl zawarła też kluczową umowę z duńskim koncernu Eldan Recykling na dostawę kompletnej linii technologicznej na kwotę 5,482 mln euro, tj. ok. 23,5 mln zł.
Prace budowlane zakończą się w połowie bieżącego roku, a linia produkcyjna zostanie dostarczona i uruchomiona do końca lipca, podano także.
"Podpisaliśmy ostatnie umowy z dostawcą linii technologicznej oraz wykonawcą II części prac budowlanych. Jednocześnie informujemy o wyższym łącznym koszcie inwestycji, który wyniesie 50 mln zł. To skutek wzrostu nakładów na roboty budowlane, jak też uwzględnienia wszystkich elementów projektu, wykraczających poza koszty kwalifikowane projektu B+R, realizowanego wspólnie z PAPR. Liczymy, że uda nam się rozpocząć działalność operacyjną nieco wcześniej wobec pierwotnych założeń, czyli w III kwartale bieżącego roku" - powiedział wiceprezes Grupy Recyck Maciej Jasiewicz, cytowany w komunikacie.
Firma w ostatnim czasie uzyskała ze strony Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej certyfikację znaków towarowych, co pozwala jej na sprzedaż produktów i usług w formie marek własnych. Jeden z nich dotyczy produktu, którego wytwarzanie planowane jest w nowym zakładzie w Chełmie. Pięć zarejestrowanych znaków towarowych obejmuje produkty GreenGran (już sprzedawany granulat), Polirub i Xerit (produkty powstałe w toku badań z NCBiR), Smapol (granulat z grupy mieszanek SMA, planowany do produkcji w Chełmie) oraz Oponum (projekt sprzedaży internetowej opon używanych). Okres rejestracji znaków upływa 19 lipca 2028 roku, a przed jego upływem możliwe jest jego przedłużenie, podano także.
"Rejestracja znaków towarowych to kolejny sukces, który pozwoli sprzedawać nasze produkty na rynku europejskim w formie marek własnych. To buduje rozpoznawalność i pozycję Grupy Recykl, co jest szczególnie istotne w kontekście nowych produktów wytwarzanych w Chełmie. Chcemy oferować je także klientom spoza Europy" - dodał Jasiewicz.
Grupa Recykl jesienią 2018 roku podpisała umowę z wykonawcą pierwszej części prac budowlanych zakładu produkcyjnego w Chełmie, obejmujących głównie budowę hali produkcyjnej, laboratorium jakości i zaplecza socjalnego. Wartość tych prac wynosi 9,912 mln zł, a ich termin zakończenie upływa wiosną bieżącego roku.
Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r.
(ISBnews)