Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo zwiększył się o 0,2 proc. kw/kw w strefie euro i w całej Unii Europejskiej w IV kw. 2018 r., wynika ze wstępnych danych urzędu statystycznego Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,2 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w IV kw. ub.r. o 1,2 proc. w strefie euro oraz o 1,4 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,2 proc. wzrostu w tym ujęciu.

>>> Czytaj też: 4,9 proc. wzrostu PKB. GUS podał szacunki za IV kw. 2018 r.