Comarch nie zgadza się z decyzją ZUS ws. umowy na utrzymanie KSIWarszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Comarch kwestionuje zasadność częściowego wypowiedzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS) oraz naliczenia kary, podała spółka. Comarch jest gotowy także do dochodzenia swoich praw, w tym odszkodowania, na drodze sądowej. Ponadto zaznacza, że częściowe wypowiedzenie umowy przez ZUS nie będzie miało znaczącego wpływu na wyniki finansowe oraz działalność operacyjną Comarch w 2019 r.

"W wyniku decyzji ZUS przychody miesięczne Comarch z tytułu realizacji kontraktu będą mniejsze o ok. 1,9 mln zł netto, co stanowi niewielką część przychodów grupy, które przekraczają znacząco 1 mld zł rocznie. W związku ze zmniejszeniem zakresu usług, odpowiedniemu dopasowaniu ulegnie również poziom kosztów realizacji kontraktu. W efekcie sytuacja nie będzie miała znaczącego wpływu na wynik finansowy Grupy Comarch" - powiedział wiceprezes i dyrektor finansowy Konrad Tarański, cytowany w komunikacie.

Umowa pomiędzy ZUS a Comarch w zakresie nieobjętym wypowiedzeniem pozostaje nadal w mocy i Comarch od 1 marca 2019 roku będzie świadczył usługi utrzymania dla 44 metryk z 74 istniejących ogółem. Zgodnie z potwierdzonymi przez ZUS ocenami na miesiąc przed zakończeniem okresu przejściowego Comarch osiągnął 95% gotowości do przejęcia systemu, a potem ZUS odmówił dalszej weryfikacji gotowości, co uniemożliwiło Comarch możliwości wykazania bezpośrednio do ZUS swoich kompetencji w pozostałych 5% zakresu. W opinii zarządu Comarch działania podjęte przez ZUS stanowią naruszenie warunków umowy i prawa, w związku z tym Comarch wezwie ZUS do respektowania jej zapisów. Comarch realizuje postanowienia umowy i potwierdza gotowość do przejęcia od 1 marca 2019 r. całości usług utrzymania ZUS KSI zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, podano także.

W związku ze złożonym częściowym wypowiedzeniem umowy ZUS wezwał Comarch do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto tj. kwoty 24,2 mln zł. W opinii zarządu Comarch brak jest podstaw faktycznych i prawnych do naliczenia takiej kary, w związku z czym nie planuje zawiązywania rezerwy z tego tytułu, podkreślono także.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)