Synektik

Synektik odnotował 8,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2018/2019, tj. od 1 października do 31 grudnia 2018 r., wobec 3,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polski Bank Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zawarł list intencyjny (Memorandum of Understanding, MoU) z Esperite N.V., zgodnie z którym PBKM otrzymał do 30 czerwca 2019 roku wyłączność na prowadzenie negocjacji w przedmiocie zakupu aktywów/zobowiązań związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania i/lub przechowywania preparatów komórek macierzystych i/lub zakupu akcji w wybranych spółkach zależnych Esperite, w szczególności Cryo-Save AG, podał PBKM. >>>>  

Gino Rossi, CCC

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 130 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podano w projektach uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 20 marca br. Dzięki obniżeniu wartości nominalnej akcji, kapitał zakładowy wyniesie 25 166 547,5 zł. >>>>  

MOL

- MOL odnotował 78 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 76,6 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

MOL prognozuje osiągnięcie 2,3 mld USD CCS EBITDA w 2019 r. i zakłada średnią cenę ropy na poziomie 60 USD za baryłkę, poinformował prezes Zsolt Hernádi. Zakładany capex na rozwój organiczny to 1,9-2,1 mld USD. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Asbis Enterprises

Szacunkowe skonsolidowane przychody za styczeń 2019 r. Asbis Enterprises wyniosły ok. 117 mln USD i były o ok. 28% niższe w skali roku, podała spółka. >>>> 

Mercor

Mercor odnotował 7,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2018/2019 (trwającego od 1 października do 31 grudnia 2018 r.) wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Tauron, PGE, Enea 

Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator ogłosiły przetarg na zakup ponad 235 tys. liczników energii elektrycznej, podał Tauron. >>>> 

Stalexport Autostrady

Zarząd Stalexport Autostrady będzie rekomendował radzie nadzorczej i akcjonariuszom wypłacanie dywidendy w kwocie 0,37 zł za akcję z kapitału zapasowego, poinformowała spółka. >>>> 

Grupa Lotos

Grupa Lotos podpisała umowę, na mocy której została partnerem strategicznym gdańskiej Opery Bałtyckiej, podała spółka. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Scope Fluidics

Bacteromic, spółka z grupy Scope Fluidics, otrzymał pozytywną ocenę od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) dla pierwszego europejskiego zgłoszenia patentowego systemu BacterOMIC. Regulator uznał nie tylko poprawność formalną, ale ocenił, iż zgłoszone rozwiązanie jest nowe i odkrywcze, podał Scope Fluidics. >>>> 

Prime Car Management 

PKO Leasing podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Prime Car Management (PCM) do 23 zł za walor z 11,38 zł, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. >>>>  

BBI Development

- BBI Development, w ramach istniejącego programu emisji obligacji, dokonał emisji oraz przydziału 15 000 nowych trzyletnich obligacji oznaczonych serią BBI0222 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka. >>>> 

Pharmena

Cortria Corporation, spółka zależna Pharmeny, otrzymała podpisaną umowę ramową z ośrodkiem badawczym - spółką SMC Laboratories, Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych, podała Pharmena. >>>> 

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała z Air Liquide Global E&C Solutions France S.A. list intencyjny dotyczący realizacji zadania pn. "Rozbudowa Instalacji Separacji Powietrza w Krakowie", podała spółka. >>>> 

PGE

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej - oddała do eksploatacji instalację katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów w Elektrociepłowni Pomorzany, podała spółka. >>>> 

KGHM Polska Miedź

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 58,7 tys. ton w styczniu 2019 r. i była o 21% wyższa niż przed rokiem, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 42,2 tys. ton w styczniu 2019 r. i była wyższa o 16% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. >>>> 

Work Service

Rada nadzorcza Work Service powołała Iwonę Szmitkowską na prezesa zarządu, podała spółka. Od 2013 roku pełniła funkcję wiceprezesa. RN powołała do zarządu także nowego wiceprezesa Jarosława Dymitruka, który będzie odpowiadał za rynek niemiecki. >>>> 

PKN Orlen

PKN Orlen rozważa w 2019 r. pozyskanie zewnętrznego partnera do projektu budowy morskich farm wiatrowych - poinformował PAP Biznes prezes Daniel Obajtek. W przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej, pierwsze wydatki związane z budową mogą być poniesione najwcześniej w 2023 r. >>>>