"Pan Robert Małłek został oddelegowany na czas od dnia 27 lutego 2019 roku do dnia 26 maja 2019 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania zastępcy prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju" - czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.