Akcjonariusze Awbudu zdecydują 25 III m.in. o emisji do 40 mln akcji bez pp


Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Awbudu zdecydują o emisji do 40 mln akcji serii B1 bez prawa poboru, podejmą uchwałę w sprawie dalszego istnienia spółki, a także podjęcia czynności w sprawie roszczeń odszkodowawczych wobec byłych członków władz, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 marca.
"Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego spółki o nie więcej niż 20 000 000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 40 000 000 akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii B1 oraz (iii) zmiany statutu spółki" – czytamy w projekcie uchwały.
Projekty uchwał przewidują również podjęcie uchwał w sprawie: a. wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę wobec Michała Wuczyńskiego – byłego prezesa zarządu spółki roszczeń odszkodowawczych; b. wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę wobec Andrzeja Wuczyńskiego – byłego wiceprezesa zarządu spółki roszczeń odszkodowawczych; c. wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę wobec Andrzeja Wuczyńskiego – byłego członka rady nadzorczej spółki roszczeń odszkodowawczych, podano także.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł.
(ISBnews)