TMR miało 3,14 mln zł zysku netto, 19,29 mln zł zysku EBIT w f.obr. 2017: 2018


Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - TMR odnotowało 3,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 6,99 mln zł zysku rok wcześniej w roku obrotowym 2017/2018 (zakończonym 31 października 2018 r.), podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,29 mln zł wobec 17,69 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 34,24 mln euro wobec 31,52 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,25 mln zł w r.obr. 2017/2018 wobec 95,91 mln zł rok wcześniej.
Tatry Mountain Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2012 r.
(ISBnews)