Neuca: WSA uznał, że zobowiązanie z tytułu podatku VAT jest przedawnione


Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Bydgoszczy uchylił decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z 30 sierpnia 2018 r. oraz jego wcześniejszą decyzję w zakresie zobowiązania Neuki z tytułu podatku VAT za styczeń 2012 r. WSA uznał, że zobowiązanie w wysokości 9,35 mln zł powiększone o zaległe odsetki jest przedawnione, podała spółka.
"Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przedmiotowe zobowiązanie w wysokości 9 354,6 tys. zł (powiększone o zaległe odsetki) jest przedawnione. Spółka uregulowała to zobowiązanie w dniu 3 września 2018 r. (łączna wartość uregulowanego zobowiązania wyniosła wraz z odsetkami 14 612 tys. zł)" - czytamy w komunikacie.
Neuca poinformowała 31 sierpnia 2018 r., że otrzymała decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu określającą zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za styczeń 2012 r. w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 9,35 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych. Spółka podała wówczas, że planuje zaskarżenie powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i nie zamierza tworzyć rezerw na to zobowiązanie.
Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2017 r. wyniósł 29,3%.
(ISBnews)