Takie ustalenia kontroli NIK z 2014 r. przypomniał Kwiatkowski w swojej swobodnej wypowiedzi w środę podczas zeznań.

Przewodniczący komisji Marcin Horała doprecyzował, że komisja przesłuchuje Kwiatkowskiego nie tylko jako b. ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, ale też jako prezesa NIK, którym jest od 27 sierpnia 2013 r. Kwiatkowski był ministrem sprawiedliwości od 14.10.2009 r. do 18.11. 2011 r. a prokuratorem generalnym - w latach 2009-10 (później rozdzielono te dwie funkcje).

Kwiatkowski przedstawił swoje dokonania jako ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, m.in wprowadzony za jego czasów e-sąd, e-protokół - nagrywanie rozpraw sądowych, e-księga wieczysta i wiele innych.

Mówił też o swojej pracy jako szef NIK - poszczególnych kontrolach Izby dotyczących systemu podatkowego w Polsce, szczególnie przestępstw VAT-owskich. Omawiał działania dotyczące lat 2008 i późniejszych, ustalenia kontrolerów, oraz efektywność kontroli skarbowych w poszczególnych latach, które badała NIK.

Przypominał, że Sejm co roku był zapoznawany przy informacjach z wykonania budżetu przygotowywanych przez NIK, w których były dane dotyczące skali ściągalności podatków w tym podatku od towarów i usług.

Cytował m.in. ogłoszony w maju 2014 r. raport NIK po kontroli dotyczącej oszustw podatkowych kończący się wnioskami o szybsze wprowadzenie rozwiązań ułatwiających zwalczane oszustw VAT, sprawdzonych w innych krajach, szerszą współpracę międzynarodową oraz ułatwienie współpracy służb skarbowych i policyjnych oraz przetwarzanie danych w tych sprawach.

"Nie mamy żadnych wątpliwości, że zwalczanie oszustw VAT zależy przede wszystkim od umiejętnego rozpoznania oszustw, szybkości reakcji organów podatkowych i organów kontroli skarbowej oraz niezwłocznego wymierzania kar w tych sprawach" - przypomniał Kwiatkowski wnioski z tamtej kontroli.

Pełnomocnikiem Kwiatkowskiego, towarzyszącym mu podczas przesłuchania jest mec. Beata Czechowicz.