Grupa Żywiec rekomenduje 30 zł dywidendy na akcję za 2018 r.


Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Żywiec rekomenduje przeznaczenie całego funduszu rezerwowego w kwocie 4 903 252,16 zł oraz część zysku za rok 2018 w wysokości 303 236 857,84 zł na wypłatę dywidendy za rok 2018 w łącznej wysokości 30 zł za akcję, podała spółka.
"Zarząd Grupy Żywiec S.A., po akceptacji rady nadzorczej spółki, przedstawi walnemu zgromadzeniu spółki, propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 312 699 344,85 zł w sposób następujący:
1) przeznaczyć cały fundusz rezerwowy w kwocie 4 903 252,16 zł oraz część zysku za rok 2018 w wysokości 303 236 857,84 zł na wypłatę dywidendy za rok 2018 w łącznej wysokości 30 zł za jedną akcję,
2) przeznaczyć pozostałą część zysku za rok obrotowy 2018 w kwocie 9 462 487,01 zł na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości" - czytamy w komunikacie.
Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.
(ISBnews)