Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 580,5 mln zł w 2019 roku, w porównaniu do wykonania na poziomie 463,1 mln zł w roku 2018 i 496 mln zł w roku 2017, podała spółka.
"Naszym tegorocznym priorytetem, poza wzrostem wydobycia do 9,4 mln ton, będą: ciągła praca nad kosztami i optymalizacją capeksu, dążenie do poprawy uzysku oraz przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów, którego eksploatację chcemy rozpocząć w IV kwartale 2020 roku - w pierwszej kolejności w oparciu o infrastrukturę podziemną" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes spółki Artur Wasil.
W planie inwestycji na 2019 jest 378,3 mln zł na nowe wyrobiska i modernizację istniejących (300,2 mln zł w 2018 roku), 86,6 mln zł na utrzymanie parku maszynowego (121,7 mln zł), 6,85 mln zł na pozyskanie nowych koncesji (1,1 mln zł), 7,8 mln zł na Pole Ostrów (0,4 mln zł), 30 mln zł na kompleksy ścianowe (w 2018 roku nie było nakładów na ten cel) i 39 mln zł na pozostałe inwestycje rozwojowe (20,8 mln zł), podała spółka w raporcie rocznym.
LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)