GPW wykluczyła akcje Indata w upadłości z obrotu z dniem 27 marca


Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wykluczyła akcje Indata w upadłości z obrotu z dniem 27 marca, podała giełda.
"W związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki Indata w upadłości, zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego akcje tej spółki, [...] z dniem 27 marca 2019 r." - czytamy w komunikacie.
Indata w upadłości jest holdingiem spółek informatycznych. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2015 r.
(ISBnews)