Ulice Taczaka i Garncarska po przebudowie będą tzw. "strefą zamieszkania", do której wjazd i wyjazd prowadzić będzie poprzez wyniesione przejazdy z ulic Kościuszki, Ratajczaka i Święty Marcin. Jak tłumaczył poznański magistrat, „w efekcie prac dojdzie do uspokojenia ruchu, pojawi się więcej zieleni, wyeliminowane zostaną bariery architektoniczne”.

„Zaprojektowane ulice będą dostępne dla wszystkich uczestników ruchu: pieszych, rowerzystów i ruchu kołowego. Dzięki zaplanowaniu miejsc parkingowych zagwarantowana zostanie możliwość sprawnej obsługi lokali usługowych działających na odnowionych ulicach” – podkreślono w komunikacie.

Urząd Miasta Poznania wskazał, że realizacja przygotowanej już wcześniej inwestycji została przesunięta po konsultacjach, jakie Miasto przeprowadziło z mieszkańcami i przedstawicielami działających w tej okolicy firm. Mając na celu zminimalizowanie utrudnień postanowiono, że prace na ul. Taczaka rozpoczną się po zakończeniu przebudowy ul. Święty Marcin.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie poinformowała, że wykonawcą przebudowy za niemal 8 mln zł będzie PUB "Brukpol" s.c. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na drugą połowę kwietnia, a na realizację umowy, od momentu jej podpisania, wykonawca będzie miał 10 miesięcy. (PAP)

autor: Anna Jowsa