STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2019-04-04
IRDN /IRDN Index 204,56
sIRDN /sIRDN Index 216,54
offIRDN / offIRDN Index 181,90
IRDN24 /Base 203,67
IRDN8.22 /Peak 216,65
IRDN23.7 / Offpeak 182,04
TGe24 203,38
TGeBase 203,32
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 115 944,00
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 446 706,40

Źródło: Giełda Energii SA