Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - PKN Orlen zrealizował 598 mln zł nakładów inwestycyjnych w I kw. 2019 r., podała spółka. Koncern podtrzymuje planowany capex na poziomie 5 mld zł w tym roku.
W I kw. zrealizowano 324 mln zł nakładów w segmencie downstream (w tym 203 mln zł w rafinerii, 96 mln zł w petrochemii i 25 mln zł w energetyce), 101 mln zł w segmencie detalicznym, 147 mln zł w wydobyciu i 26 mln zł w funkcjach korporacyjnych, podano w prezentacji wynikowej.
PKN Orlen zrealizował 37% nakładów z I kw. w Polsce, 30% w Czechach, 20% w Kanadzie, 9% na Litwie a 4% w Niemczech.
"Główne projekty rozwojowe w I kw. 2019
- Budowa instalacji polietylenu w Czechach
- Budowa instalacji metatezy w Płocku
- Budowa instalacji PPF Spliter na Litwie
- Projekty w ramach Strategii Kawernowej w Polsce
- Otwarto 8 stacji paliw (w tym: 3 w Polsce, 1 w Niemczech i 3 w Czechach), zamknięto 7 i zmodernizowano 3
- Otwarto 31 punktów Stop Cafe/Star Connect (włączając w to sklepy convenience pod marką O!Shop)
- Kanada - 120 mln zł / Polska - 27 mln zł" - czytamy dalej.
Jednocześnie PKN Orlen podtrzymał planowane nakłady inwestycyjne na 2019 r. w wysokości 5 mld zł, w tym na rozwój to 2,4 mld zł, w tym 1 mld zł na segment downstream, 0,8 mld zł na segment wydobycia, 0,5 mld zł na segment detaliczny i 0,1 mld zł na funkcje korporacyjne. Pozostałe 2,6 mld zł zostaną przeznaczone na utrzymanie i regulacje.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)