Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - PCC Rokita odnotowało 37,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 63,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Grupa wypracowała wysoki zysk EBITDA o wartości blisko 85 mln zł, na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast zysk netto spadł o 41%, co było efektem przede wszystkim wyższego podatku dochodowego. Największy udział w rezultatach grupy miał segment Chloropochodne. W segmencie tym o blisko 6% wzrosły ilości sprzedawanych produktów, a marże osiągnęły wysoki poziom. Wpłynęła na to sprzyjająca koniunktura na rynku chloroalkaliów oraz optymalizacja produkcji i zwiększanie zdolności produkcyjnych segmentu" - napisali prezes Wiesław Klimkowski i wiceprezes Rafał Zdon w liście do akcjonariuszy.
"Segment Chloropochodne wypracował wysoki zysk EBITDA w kwocie ponad 63 mln zł, tj. na poziomie zbliżonym do wartości osiągniętej w I kwartale ubiegłego roku. Segment Poliuretany, mimo wymagającego otoczenia rynkowego, zwiększył sprzedaż o 4% wobec okresu porównawczego. Segment zmagał się w trakcie roku zarówno z wysokimi cenami surowców, jak i wysoką podażą produktów na rynku. Zysk EBITDA segmentu spadł o 10% wobec I kwartału minionego roku. W kluczowej grupie produktowej, jaką są poliole polieterowe, znaczący udział miały produkty specjalistyczne" - czytamy dalej w liście.

Zysk operacyjny wyniósł 60,51 mln zł wobec 70,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 384,12 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 362,37 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 40,3 mln zł wobec 64,03 mln zł zysku rok wcześniej.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.
(ISBnews)