Prawie połowa Polaków ocenia prezydenta USA Donalda Trumpa zdecydowanie lub raczej pozytywnie. Z kolei Niemcy lepiej oceniają prezydenta Rosji Władimira Putina. To wyniki badania Barometr Polska-Niemcy, za które w naszym kraju odpowiada Instytut Spraw Publicznych.
ikona lupy />
Ocena stosunków polsko-niemieckich / Dziennik Gazeta Prawna

Sondaż od lat stara się mierzyć atmosferę wzajemnych relacji i wskazywać oddziaływanie wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych na wzajemne postrzeganie się Polaków i Niemców.

Jeśli chodzi o ocenę stosunków polsko-niemieckich, w tym roku w obu krajach są one oceniane raczej dobrze. Z tym zastrzeżeniem, że warto zwrócić uwagę na tendencję – w Polsce od siedmiu lat trend jest stały i są one oceniane coraz gorzej. W 2012 r. pozytywnie oceniało je 72 proc. badanych, tymczasem obecnie już tylko 59 proc. W Niemczech ocena także zaczęła się pogarszać po 2012 r., ale w mijającym roku radykalnie, bo o prawie 30 pkt proc. się poprawiła. Wkrótce przekonamy się, czy to stały trend, czy jednak jednorazowa anomalia. Warto też zwrócić uwagę, że im starsi Polacy, tym gorzej oceniają nasze relacje.

Reklama

Choć w obu krajach większość społeczeństwa uważa, że II wojna światowa wciąż ma wpływ na nasze relacje, to z roku na rok ten odsetek maleje. – Wśród Polaków stosunkowo najczęściej silny wpływ wojny na obopólne relacje dostrzegają osoby w wieku powyżej 65 lat – wyjaśnia dr Agnieszka Łada, autorka raportu. – Spadek odsetka osób, które ten wpływ uważają za silny, można tłumaczyć odchodzeniem generacji, które pamiętają wojnę oraz jej bezpośrednie skutki.

>>> Czytaj też: Myśliwce F-35 trafią do Polski? Szef MON: Wysłaliśmy zapytanie ofertowe