Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 19,19 mln zł, tj. 0,41 zł na akcję za 2018 rok, podała spółka.

"Polski Holding Nieruchomości podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia o dokonanie podziału zysku spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie 31 698 047 zł poprzez przeznaczenie:
- kwoty 19 199 839,16 zł zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,41 zł na 1 akcję,
- kwoty 12 498 207,84 zł zysku na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

W ubiegłym roku akcjonariusze PHN zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 12,64 mln zł na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,27 zł na akcję.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)