Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie MZN Property postanowiło, iż zysk netto za 2018 r. w wysokości 330 192 zł zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z podjętych uchwał.
MZN Property odnotowało 0,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 0,33 mln zł wobec 0,65 mln zł zysku rok wcześniej.
MZN Property jest właścicielem budowanej wokół serwisu Morizon.pl platformy nieruchomościowo-finansowej OneStopShop, która ułatwia użytkownikom proces transakcji na rynku nieruchomości. Platforma udostępnia funkcjonalności w zakresie sprzedaży oraz wyszukiwania i finansowania nieruchomości. Najważniejszym i największym serwisem nieruchomościowym Grupy jest Morizon.pl. W skład Grupy MZN Property wchodzą m.in. spółki Grupa Morizon, Lendi (pośrednictwo finansowe) i Finpack (m.in. software). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2017 r.
(ISBnews)