"W konsekwencji spółka zobowiązana jest do zwrotu bankowi wszelkich należnych kwot na mocy umowy w terminie 5 dni roboczych. Według wyliczeń banku, na dzień 3 czerwca 2019 roku, kwota zadłużenia wobec banku z tytułu umowy wynosi 38 265 090,03 zł" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej Zakłady Mięsne Henryk Kania informowały, że otrzymały też wypowiedzenie umowy kredytowej w kwocie 67,88 mln zł od Banku Handlowego, a przyczyną wypowiedzenia umowy jest utrata - w ocenie banku - zdolności kredytowej przez spółkę i zagrożenie upadłością spółki.

W konsekwencji spółka zobowiązana jest do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma przez bank. Według wyliczeń banku, na dzień 6 czerwca 2019 roku, kwota zadłużenia wobec banku z tytułu umowy wynosi 90 374 941,82 zł.

Informacje zawarte w dzisiejszym komunikacie Zakładów Mięsnych Henryk Kania dotyczące wypowiedzenia przez Bank Handlowy umowy kredytowej w kwocie 67,88 mln zł "częściowo nie pokrywają się ze stanem faktycznym" - podał Bank Handlowy.

"W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego przez Zakłady Mięsne Henryk Kania SA z dnia 6 czerwca 2019 na temat wypowiedzenia umów kredytowych przez Bank Handlowy w Warszawie SA, wskazujemy, że przekazane tam informacje częściowo nie pokrywają się ze stanem faktycznym" - podał bank w oświadczeniu.

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, poinformowała spółka. "Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy […] po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2019 roku w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika ZM Henryk kania S.A. w Pszczynie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu, postanawia otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w celu zawarcia układu dłużnika Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w Pszczynie" - czytamy w komunikacie.

Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marzeny Praskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Mirosława Możdżenia posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 106, podano także.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.