Eksperci Banku Światowego przewidują, że Indie utrzymają najwyższy wzrost gospodarczy wśród krajów rozwijających się. Raport przewiduje wzrost PKB na poziomie 7,5 proc. w każdym z następnych trzech lat księgowych. W Indiach rok księgowy zaczyna się na początku kwietnia i trwa do końca marca.

Na wzrost nie miały wpływu napięcia między Indiami i Pakistanem, które doprowadziły do powietrznej potyczki między krajami pod koniec lutego. Bank Światowy nie wyklucza jednak zmiany w prognozach, jeśli w kolejnych latach dojdzie do podobnych incydentów.

Ekonomiści banku liczą na sprzyjającą wzrostowi politykę monetarną indyjskiego banku centralnego, który obniżył stopy procentowe po raz trzeci w ostatnich 6 miesiącach. Wynoszą one teraz 5,75 proc. - najmniej od 9 lat.

Reklama

Działania indyjskiego banku centralnego mają pobudzić inwestycje i konsumpcję. Obniżka stóp procentowych była możliwa dzięki niższej niż prognozowano inflacji. Bank centralny zakłada, że w średnim okresie inflacja nie przekroczy 4 proc.

Jako potencjalne zagrożenia dla wzrostu Indii Bank Światowy wymienia efekty wprowadzonego niedawno ujednoliconego podatku od towarów i usług (tzw. GST) oraz wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nie wiadomo, czy GST rzeczywiście przyniesie przewidywane przez rząd wpływy do budżetu. Z kolei brexit może wpłynąć na unieważnienie umów handlowych między krajami Azji Południowej i uderzyć w indyjski eksport do Wielkiej Brytanii.

Cały region południowej Azji ma rosnąć w tempie 6,9 proc. w 2019 r., a w 2021 r. oczekiwany jest poziom 7,1 proc.

>>> Czytaj też: Polska wśród gospodarczych tygrysów Europy. Jesteśmy na podium najszybciej rozwijających się państw