Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Projprzem Makrum zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 3,59 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Projprzem Makrum postanawia zysk netto za 2018 rok w kwocie 7 164 tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w kwocie 3 589 629,6 zł tj. 0,6 zł na akcję, w pozostałej zaś części zysku na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w podjętej uchwale.
Jednocześnie ustalono dzień nabycia prawa do dywidendy na 12.09.2019 r., a termin wypłaty na 26.09.2019 r.
W ubiegłym roku akcjonariusze Projprzem Makrum zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 6,58 mln zł z zysku za 2017 r., co dało wypłatę w wysokości 1,1 zł na akcję.
Grupa Przemysłowa Projprzem Makrum S.A. działa w prawie 40 krajach na 3 kontynentach. Grupa prowadzi działalność w segmentach systemów przeładunkowych, budownictwa przemysłowego oraz konstrukcji stalowych i systemów parkingowych. Projprzem Makrum S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 roku. Od 2016 roku spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Immobile S.A.
(ISBnews)