Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - PKN Orlen złożył żądanie natychmiastowej zapłaty przez Bank Handlowy kwot odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro (co stanowi równowartość ok. 11,22 mln zł) na podstawie posiadanych przez PKN Orlen, a wystawionych przez Bank Handlowy dwóch gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy o projektowanie, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Płocku, którą realizowała Elektrobudowa, podała Elektrobudowa.
"Bank Handlowy poinformował również, iż w przypadku, gdy przedstawione żądania zostaną przez Bank Handlowy uznane za zgodne z warunkami gwarancji, to bank będzie zobowiązany do realizacji powyższych płatności najpóźniej w dniu 21 czerwca 2019 r., w konsekwencji czego bank wskazał na konieczność zarezerwowania przez spółkę w powyższej dacie środków we wskazanych kwotach. Gwarancje, o których mowa powyżej, mają charakter regresowy i tym samym w przypadku braku udostępnienia powyższych kwot we wskazanym przez bank terminie środki te będą miały charakter zobowiązań wymagalnych" - czytamy w komunikacie.
Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego Elektrobudowa analizuje okoliczność otrzymania powyższych dokumentów w świetle umowy zawartej z zamawiającym oraz postanowień i skutków dla umowy w sprawie finansowania działalności spółki z instytucjami finansującymi spółkę z 28 maja 2019 roku, podano również.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)