ABC Data: Sąd oddalił skargę na decyzję dot. spółki zależnej iSource


Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę złożoną przez iSource - spółkę zależną ABC Data - od decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, która utrzymała w mocy decyzję organu pierwszej instancji, podało ABC Data.
"Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego przyjął złożone przez iSource zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej i wstrzymał do dnia 29 października 2019 r. wykonanie decyzji. W przypadku złożenia przez iSource skargi kasacyjnej od wyroku WSA, iSource nie będzie zobowiązany do zapłaty kwoty wskazanej w decyzji z jej środków własnych przez okres trwania powyższego zabezpieczenia" - czytamy w komunikacie.
Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku WSA iSource podejmie decyzję w kwestii złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, podano również.
ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)