Jest to nowelizacja obecnie obowiązującego porozumienia, sygnowanego w Mińsku w sierpniu 2004 r. i ma na celu podniesienie efektywności współpracy w dziedzinie wojskowej między obu krajami.

Zmiany wprowadzone w nowym porozumieniu technicznym mają usprawnić współdziałania służb wojskowych w zakresie realizacji lotów wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej obu państw; przekazywania informacji dotyczących zagrożeń powietrznych typu RENEGADE (potencjalnego użycia statku powietrznego do ataku terrorystycznego), powstałych w przestrzeni powietrznej jednej ze stron porozumienia, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa strony drugiej.

Nowelizacja porozumienia usprawni ponadto funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa stron porozumienia w zakresie wymiany informacji i udzielania pomocy przy prowadzeniu akcji poszukiwawczo–ratowniczych.

Zapisy nowego porozumienia uszczegóławiają postanowienia wynikające z głównych międzynarodowych dokumentów, w szczególności z Załącznika 12 "Poszukiwanie i Ratownictwo" do Konwencji chicagowskiej z 1944 r.

W dokumencie zawarto dane teleadresowe ośrodków krajowych (Polski i Białorusi) odpowiedzialnych za kierowanie i koordynację działań poszukiwawczo-ratowniczych. Porozumienie określa sytuacje i obszary, w jakich wymienia się informacje o akcjach poszukiwawczo–ratowniczych. Dokument reguluje także zasady udostępniania środków ratowniczych lotniczych służb poszukiwawczo-ratowniczych (ASAR) w celu wsparcia drugiego kraju oraz wskazuje język angielski jako język wymiany informacji.

Porozumienie wprowadza również zmiany w obszarze kompetencyjnym – wskazuje, iż w imieniu ministra obrony narodowej RP upoważniony do dokonywania nowelizacji zapisów w niniejszym porozumieniu jest dowódca operacyjny RSZ, a w imieniu ministra obrony Białorusi - dowódca Sił Powietrznych i Wojsk Przeciwlotniczych.(PAP)

autor: Jakub Borowski