Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Cortria Corporation - spółka zależna Pharmeny - złożyła zlecenie na przeprowadzenie badania przedklinicznego we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH) przez ośrodek badawczy - spółką CorDynamics, Inc., podała Pharmena. Według szacunków zarządu, grupa Pharmena będzie gotowa do prezentacji wyników badań na modelu zwierzęcym w ciągu ok. 6 miesięcy.
"W ramach powyższego zlecenia, emitent za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation z siedzibą w USA, planuje rozpocząć badanie przedkliniczne leku 1-MNA na modelu zwierzęcym we wskazaniu PAH w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. Według szacunków zarządu, grupa kapitałowa emitenta będzie gotowa do prezentacji wyników badań na w/w modelu zwierzęcym w ciągu ok. 6 miesięcy. Następnie na podstawie wyników tych badań planuje się rozpoczęcie rozmów z przemysłem farmaceutycznym w celu dalszej komercjalizacji leku 1-MNA we wskazaniu PAH" - czytamy w komunikacie.
Powyższe badanie grupa kapitałowa Pharmeny planuje sfinansować ze środków pozyskanych z środków z emisji akcji serii E, podano także.
Na początku kwietnia br. Cortria Corporation - spółka zależna Pharmeny - zawarła umowę ramową z ośrodkiem badawczym - spółką CorDynamics, Inc. z siedzibą w Chicago, dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych PAH na modelach zwierzęcych w ramach projektu leku 1-MNA.
Informację podano ze względu na fakt, iż przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym nad lekiem 1-MNA we wskazaniu tętnicze nadciśnienie płucne (PAH) daje możliwość dalszej komercjalizacji projektu 1-MNA w powyższym wskazaniu. Potencjalne przychody z komercjalizacji leku 1-MNA mogą mieć bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową grupy kapitałowej emitenta w najbliższych latach, podsumowano.
Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.
(ISBnews)